Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3477 [X]

Grodzisk, dnia 25 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

o Heroldzie Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

 1. Tworzy się urząd Herolda Książęcego Miasta Grodziska, zwanego dalej „Heroldem”.
 2. Herolda powołuje i odwołuje Prezydent Książęcego Miasta Grodziska, zwany dalej „Prezydentem”.
 3. Do zadań Herolda należy, w zakresie zleconym przez Prezydenta:
  1. projektowanie miejskich materiałów graficznych,
  2. opracowywanie i uzupełnianie treści miejskich stron internetowych,
  3. zarządzanie i rozbudowa miejskiej infrastruktury informatycznej,
  4. podejmowanie innych czynności z upoważnienia Prezydenta.
 4. Wynagrodzenie miesięczne Herolda wynosi od 2 500 do 7 500 lt. Wysokość wynagrodzenia określa Prezydent na wniosek Herolda, po zakończonym miesiącu kalendarzowym pracy.

Art. 2.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Na urząd Herolda zostaje powołany Pan Kornel Staniol (AC692).

Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny