Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3480 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2009 r.

Obwieszczenie Wojewody Koronnego

o wyniku referendum w sprawie przyjęcia projektu flagi Terytorium Koronnego (uchylony)

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wynik referendum w sprawie przyjęcia projektu flagi Terytorium Koronnego:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 54 (100%),
 2. Liczba oddanych głosów: 27 (50%),
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddana na poszczególne projekty:
  1. (UKRAINA): 2,
  2. (HERB): 13,
  3. (KONFEDERATKA): 5,
  4. (LIECHTENSTEIN): 7.

§ 2.

W referendum przyjęto projekt:

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election title: Ballot data from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\wyniki-flaga-27.txt.
Method: IRV
Number of total ballots: 27
Number of invalid or empty ballots: 0
Number of ballots used in the count: 27
4 candidate running for 1 seats.

 R|KONF|LIEC|HERB|UKRA|Exha
 |EDER|HTEN|  |INA |uste
 |ATKA|STEI|  |  |d  
 |  |N  |  |  |  
=====================================================================================================================
 1|  5|  7| 13|  2|  0
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices.
=====================================================================================================================
 2|  7|  7| 13|  |  0
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating UKRAINA and transferring votes.
=====================================================================================================================
 3|  | 10| 17|  |  0
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating KONFEDERATKA and transferring votes. Candidates KONFEDERATKA and LIECHTENSTEIN were tied
 | when choosing candidates to eliminate. Candidate KONFEDERATKA was chosen by breaking the tie at round 1.

Winner is HERB.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny