Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3482 [X]

Grodzisk, dnia 3 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 4 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 7 lutego 2009 r. powołuję Pana JAKUBA hr. BAKONYIEGO na urząd Kanclerza.

§ 2.

Na wniosek Kanclerza, Pana JAKUBA hr. BAKONYIEGO, powołuję:

  1. Pana MICHAELA hr. VON LICHTENSTEINA na urząd Podkanclerzego,
  2. Pana WOJCIECHA HERGEMONA na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego,
  3. Pana KRZYSZTOFA diuka KONIASA na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  4. Pana TOMASZA CZUNKIEWICZA na urząd Ministra Promocji,
  5. Panią CALISTO hr. KAMI-CHOJNACKĄ na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  6. Panią KAROLINĘ bar. VON LICHTENSTEIN–SOBIESZEK na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  7. Pana MICHAELA hr. VON LICHTENSTEINA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny