Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3489 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o orderach i odznaczeniach Terytorium Koronnego (uchylony)

§ 1.

Na podstawie Statutu Terytorium Koronnego ustanawia się ordery oraz odznaczenia Terytorium Koronnego.

§ 2.

Ordery, odznaczenia oraz medale Terytorium Koronnego nadaje Wojewoda Koronny w drodze postanowienia.

§ 3.

Ustanawia się następujące ordery i odznaczenia:

 1. Order Łabędzia:
  1. jest najważniejszym odznaczeniem Terytorium Koronnego nadawanym mieszkańcom Terytorium Koronnego,
  2. nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju Terytorium Koronnego,
  3. dzieli się na 3 klasy:
   1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Łabędzia,
   2. klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Łabędzia,
   3. klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Łabędzia.
 2. Koronny Medal Zasługi:
  1. nadaje się za zasługi dla Terytorium Koronnego mieszkańcom Terytorium Koronnego,
  2. dzieli się na trzy klasy,
  3. może być nadany wielokrotnie jednej osobie, lecz nie częściej niż raz na trzy miesiące.
 3. Medal Współpracy:
  1. nadaje się osobom, nie będącym mieszkańcami Terytorium Koronnego, za znaczne przyczynienie się do rozwoju Terytorium Koronnego,
  2. jest jednoklasowy,
  3. może być nadany wielokrotnie jednej osobie, lecz nie częściej niż raz na rok.

§ 4.

Rozporzadzenie wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Sejmik Wojewódzki Terytorium Koronnego.

Michał diuk Ł.

Załączniki
Wzór Baretek


Wzór Orderu Łabędzia


Wzór Koronnego Medalu Zasługi


Wzór Medalu Współpracy

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny