Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNaczelna Izba Architektury oraz PASI, poz. 3490 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych i Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji

§ 1.

Na podst. art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 535 o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 7 lutego 2009 r. powołuję na urząd Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych Pana KRZYSZTOFA diuka KONIASA.

§ 2.

Na podst. art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r. postanawiam, co następuje:

  1. odwołuję z urzędu Komentanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji Pana DARIUSZA hr. MAKOWSKIEGO,
  2. powołuję na urząd Komendenta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji Pana JANA v-hr. VIA TEUTOŃCZYKA.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny