Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3493 [X]

Grodzisk, dnia 7 marca 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

o urzędzie Pierwszego Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

Pierwszy Wiceprezydent Książęcego Miasta Grodziska wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału kompetencji, obowiązków i zadań.

Art. 2.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Na urząd Pierwszego Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodziska zostaje powołany Pan Mateusz Kozłowski (AC900).

Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny