Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNaczelna Izba Architektury oraz PASI, poz. 3494 [X]

Grodzisk, dnia 7 marca 2009 r.

Postanowienie Prezesa PASI

w sprawie powołania pracownika administracji

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 535 o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 7 lutego 2009 r. powołuję w skład administracji Pana Kornela Staniola.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Prezes PASI

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny