Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 3502 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2009 r.

Zarządzenie Księcia Sarmacji

— upoważnienie do wykonywania kompetencji określonych Dekretem o starostach

§ 1.

Upoważniam Dwór Książęcy do wykonywania moich kompetencji wymienionych w Dekrecie Księcia Sarmacji nr 483 o starostach z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 2.

Upoważnim Dwór Książęcy do odbierania od starostów informacji określonych w art. 2 ust. 2–3 rzeczonego dekretu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny