Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3505 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Anarchia Napalm Perun.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 11 marca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Anarchia Napalm bnt Perun
Identyfikator: A6176
Realne dane:
 Data urodzenia: 25.01.1981.
 Miejsce urodzenia: Bytów
 Miejsce zamieszkania: Gdańsk
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Santa Ana
				(Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-08 (1158)

Zwracam się z prośbą o ponowne nadanie obywatelstwa
sarmackiego. Pomimo różnych zawirowań historycznych nigdy
nie wyrzekłem się sarmackiej narodowości i przynależności
do kultury sarmackiej. Moją aktywność w Księstwie
rozpocząłem 1158 dni temu. Do tej pory pełniłem wiele
różnych funkcji w Księstwie oraz w Mandragoracie Wandystanu
a także na arenie międzynarodowej. Planuję być aktywnym
krytykiem politycznym oraz animatorem życia w Księstwie,
zainteresowanym działalnością międzynarodową oraz
promocją v-świata w "realu".

A6176

Adres IP: 153.19.13.36
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny