Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3509 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2005 r.

Rozkaz Hetmana nr 4/05

Zgodnie z art. 5 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych, postanawiam odznaczyć za wzorową służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych i sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków kapitana Jakuba KUNZE — Srebrnym Wojskowym Medalem Zasługi.

Jednocześnie udzielam pochwały za wzorowe przeprowadzenie manewrów:

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny