Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBrama Sarmacka, poz. 3510 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2009 r.

Postanowienie Kanclerza nr 6/2009

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej

§ 1.

Powołuję Pana ANARCHIĘ NAPALMA bnt. PERUNA na urząd Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub hr. Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny