Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3517 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Karton Soku.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 marca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karton Soku
Identyfikator: Ac766
Realne dane:
 Data urodzenia: 29.10.1988
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Ostróda
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Nowy Kotwicz
				(Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-11-05 (131)

Proszę o nadanie mi Obywatelstwa Sarmackiego. Obywatelstwo ma
pomóc mi w zalegalizowaniu założonej przeze mnie
organizacji społeczno - kulturalno - politycznej oraz gazety
Radykalne Nowiny. Uważam, że zasługuję na przyznanie
obywatelstwa gdyż mieszkam tu już od 131 dni (czy coś
takiego), pracuję oraz aktywnie działam w swoim kraju. 

Zaznaczam jednak, iż ubiegam się o obywatelstwo jedynie z
konieczności. Kwestia obywatelstwa jest sprzeczna z moim
światopoglądem. Potrafię jednak dostosować się do
większości obowiązujących reguł, dożąć jednocześnie
do ich zmiany. 

Ostrzegam także, że jestem tu po to, aby zniszczyć ten
system. Aby wyswobodzić lud z kajdan w które został skuty
przez elity rządzące Sarmacją. W imię walki z rakiem
władzy, jeszcze raz proszę o przyznanie mi obywatelstwa!

Karton Soku

Adres IP: 83.9.206.182
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7 Creative ZENcast v1.02.10

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny