Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3521 [X]

Grodzisk, dnia 19 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Szymon Nowicki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 marca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Szymon Nowicki
Identyfikator: A5787
Realne dane:
 Data urodzenia: 4 czerwca 1991
 Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
 Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Wirtualne miejsce zamieszkania: Królewskie Miasto Almera
				(Królestwo Baridasu)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-05 (1200)

Wasza Książęca Mości.

W swoim życiu wiele doświadczyłem odkąd opuściłem
Księstwo Sarmacji. Można uznać tę długą przerwę za
swego rodzaju katharsis emocjonalne jak i umysłowe.
Doświadczyłem wielu nauk i po wielu dniach przemyśleń
postanowiłem wrócić do ojczyzny, wbrew radom moich
"ziomków" z innych mikronacji.

Jak Wasza Książęca Mość pamięta (albo i nie) moją
pierwszą mikronacją była właśnie Sarmacja, moje wirtualne
życie nie było spokojne, a raczej burzliwe i nacechowane
przerwami i wybrykami. Mam jednak nadzieję, że zostanie mi
to wybaczone. Myślę, że moje życie w innych mikronacjach
można uznać za cenne doświadczenie, które przyda mi się w
egzystencji Tutaj jak i w życiu realnym.

Jako, że nie jest to miejsce na moją biografię, a jak sama
nazwa wskazuje, mam tutaj uzasadnić, dlaczego proszę o
nadanie obywatelstwa. Pominę jeśli Wasza Książęca Mość
Pozwoli argumenty, których zwykło się tu używać i
przejdę do sedna: Składam wniosek o nadanie obywatelstwa
Księstwa Sarmacji, bo obywatelstwa potrzebuję, jest to na
tyle oczywiste, że nie potrzebuje to moim zdaniem
rozwinięcia.

Szymon Nowicki

Adres IP: 89.76.43.215
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny