Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3527 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Karczewski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 marca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Karczewski
Identyfikator: A7871
Realne dane:
 Data urodzenia: 1.7.1992
 Miejsce urodzenia: Lębork
 Miejsce zamieszkania: Gdynia
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Eltdorf
				(Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-08 (956)

Wasza Książęca Mość!

Proszę Waszą Książęcą Mość o nadanie mi obywatelstwa
Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji. Po niedługiej przerwie
postanowiłem wrócić do czynnego działania w Księstwie. 

Chciałbym pracować w PASI oraz wspomóc swoją osobą rozwój
Marchii Teutońskiej. Pragnę także czynnie brać udział
w codziennym życiu Sarmacji. Chciałbym mieć wkład w tworzenie
historii Naszego państwa. 
Mam nadzieje, iż nowo nabytymi przeze mnie umiejętnościami
informatycznymi i ekonomicznymi znajdę pracę w Księstwie Sarmacji. 

W swoich planach dot. pracy chciałbym brać czynny udział
w polityce państwa oraz prowincji, którą wybrałem już dawno
temu jako swój dom. Chciałbym swoimi możliwościami realnymi
oraz dostępem do powszechnych źródeł informacji wprowadzić
do Sarmacji nowych mieszkańców.
 
Realnie jestem uczniem Technikum Informatycznego w ZSH Sopot.

Mateusz Karczewski

Adres IP: 81.190.106.156
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny