Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3534 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o Pierwszym Ministrze. (uchylony)

Art. 1.

W Rozporządzeniu Wojewody Koronnego o Rządzie Terytorium Koronnego z dnia 14 lutego 2009 r. dodaje się art. 5a w brzmieniu:

Art.5a [Pierwszy Minister]

  1. Pierwszego Ministra powołuje i odwołuje Wojewoda Koronny z grona Ministrów.
  2. Pierwszy Minister:
    1. Wykonuje zadania i obowiązki Wojewody Koronnego powierzone przez Wojewodę Koronnego,
    2. W przypadku ponad tygodniowej nieobecności wojewody z mocy niniejszego Rozporządzenia wykonuje jego kompetencje.<,li>
    3. W wyniku Postanowienia Wojewody Koronnego o przyznaniu pełnomocnictw przejmuje jego kompetencje.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny