Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3535 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2009 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie powołania Pierwszego Ministra (uchylony)

§ 1.

Powołuję Pana HENRYKA K. hr. VON THORN–LESZCZYŃSKIEGO na urząd Pierwszego Ministra.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Pełnomocnictwo do wykonywania obowiązków

Udzielam pełnych pełnomocnictw Pierwszemu Ministrowi, Panu HENRYKOWI K. hr. VON THORN–LESZCZYŃSKIEMU, w zakresie prerogatyw Wojewody Koronnego.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny