Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3544 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2009 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie odwołania i powołania Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

§ 1.

Odwołuję z urzędu Prezydenta Ksiażęcego Miasta Grodziska JKW PIOTRA MIKOŁAJA i powołuję na ten urząd Pana MATEUSZA kaw. KOZŁOWSKIEGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

z up. Wojewody,
(—) Henryk K. hr. von Thorn–Leszczyński,
Pierwszy Minister.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny