Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBrama Sarmacka, poz. 355 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Ministra - Kanclerza

w sprawie powołania redaktora naczelnego Bramy Sarmackiej

§ 2.

Na podstawie art. 1 ust. 7 Dekretu Księcia Sarmacji nr 263 o upoważnieniu do wydawania niektórych postanowień z dnia 8 lutego 2006 r. , powołuję Pana Michała kawalera Radeckiego na urząd redaktora naczelnego Bramy Sarmackiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz Cezar,
Minister - Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny