Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3551 [X]

Grodzisk, dnia 4 kwietnia 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie odwołania i powołania Piewszego Wiceprezydenta Książęcego Miasta Grodziska

§ 1.

Odwołuję z urzędu Piewszego Wiceprezydenta Ksiażęcego Miasta Grodziska MATEUSZA kaw. KOZŁOWSKIGO i powołuję na ten urząd Pana BRATUMIŁA bnt. NOWAKA-AZORAMATH.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny