Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie godności senatorskiej, poz. 3556 [X]

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2009 r.

Postanowienie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia goności senatorskiej

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji stwierdzam wygaśnięcie godności senatorskiej Pana BARTOSZA v-hr. VON THORN-MACKIEWICZA w związku ze zrzeczeniem się godności senatora.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny