Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3558 [X]

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2009 r.

Obwieszczenie Księcia Sarmacji

o wynikach referendum w sprawie przyjęcia projektu Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum konstytucyjnego w sprawie przyjęcia Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu, przedstawionej przez Księcia dnia 22 marca 2009 r.:

  1. Pytanie postawione w referendum: „Czy jesteś za przyjęciem Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu, przedstawionej dnia 22 marca 2009 roku?”.
  2. Liczba obywateli sarmackich uprawnionych do głosowania: 160.
  3. Liczba obywateli sarmackich, która wzięła udział w referendum: 66, tj. 41,25% uprawnionych.
  4. Liczba oddanych głosów na poszczególne warianty odpowiedzi:
    1. „za” — 41 osób, tj. 62,12%,
    2. „przeciw” — 18 osób, tj. 27,27%,
    3. „nie mam zdania” — 7 osób, tj. 10,60%;

§ 2.

Stwierdzam, że przedstawiony projekt Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu nie został przyjęty w drodze referendum konstytucyjnego, w zw. z art. 21 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny