Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 3559 [X]

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2009 r.

Obwieszczenie Księcia Sarmacji

o wynikach referendum w sprawie kontynuacji procesu inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum państwowego w sprawie kontynuacji procesu inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii:

  1. Pytanie postawione w referendum: „Czy jesteś za kontynuowaniem procesu inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii do Księstwa Sarmacji?”.
  2. Liczba obywateli sarmackich uprawnionych do głosowania: 160.
  3. Liczba obywateli sarmackich, która wzięła udział w referendum: 86, tj. 53,75% uprawnionych.
  4. Liczba oddanych głosów na poszczególne warianty odpowiedzi:
    1. „za” — 43 osób, tj. 50%,
    2. „przeciw” — 31 osób, tj. 36,05%,
    3. „nie mam zdania” — 12 osób, tj. 13,95%;

§ 2.

Stwierdzam, że wynik referendum nie jest wiążący.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny