Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 359 [X]

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia referendum

Na podstawie art. 3 ust. 1, 3 i 4 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r. zarządzam, jak następuje:

§ 1.

Zarządzam referendum w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi–Kanclerzowi, Panu MATEUSZOWI KUDLE.

§ 2.

Postanawiam o postawieniu w referendum pytania: „Czy jesteś za wyrażeniem wotum nieufności Ministrowi–Kanclerzowi, Panu MATEUSZOWI KUDLE?” oraz określam warianty odpowiedzi na:

  1. „Tak”,
  2. „Nie” oraz
  3. „Wstrzymuję się”.

§ 3.

Termin na przeprowadzenie głosowania w referendum wyznaczam na dni 12–16 kwietnia 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny