Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3592 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marcin Palczyński.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcin Palczyński
Identyfikator: AC721
Realne dane:
 Data urodzenia: 26.05.1981
 Miejsce urodzenia: Chojna
 Miejsce zamieszkania: Nawodna
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Grodzisk
				(Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-09-21 (220)

Interesuję się Sarmacją od dłuższego czasu. Zaglądałem
na strony, kiedy nie byłem jeszcze zapisany.
Myślę, że ze swoim zawodem mogę wnieść trochę
świeżości w istniejące instytucje kulturalne. Być może
także poszerzyć ich działalność.
Mam pewne plany, nie chciałbym ich teraz zdradzać, ale
myślę, że zainteresuję nimi choć część mieszkańców.
Na tyle, na ile pozwoli sytuacja, postaram się być
systematyczny i wytrwały.
Chciałbym też spróbować swoich sił jako żołnierz, jako
że militaria są moją pasją. Z wielką chęcią będę
uczestniczył i współtworzył Sarmackie Siły Zbrojne.
Zainteresowany jestem również instytucjami naukowymi,
głównie uniwersytetami. Oprócz nauki chcę dać coś z
siebie. O ile to będzie możliwe, chcę się podzielić
swoimi umiejętnościami z innymi.
Być może jak na początek, to dużo, ale myślę, że z
czasem uda mi się wszystko ogarnąć i zabrać się do
pracy/nauki/zabawy z (gwarantuję) nowymi pomysłami i
zapałem.
Z poważaniem

Marcin Palczyński

Adres IP: 83.21.194.49
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070208 Mandriva/2.0.0.6-12mdv2008.0 (2008.0) Firefox/2.0.0.6

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny