Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3593 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2009 r.

Postanowienie Kanclerza nr 10/2009

w sprawie powołania Sekretarza Stanu

§ 1.

Powołuję Pana MARCELA bar. HANSA na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Upoważniam właściwego ministra do określenia kompetencji Sekretarza Stanu.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny