Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiAmbasadorowie, poz. 3600 [X]

Grodzisk, dnia 8 maja 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania ambasadora

Na podstawie art. 8 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Czcigodnego MARKA bar. LIPĘ-CHOJNACKIEGO na urząd Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Księstwa Sarmacji przy Jego Królewskiej Mości Piotrze Abogardzie Scholandzkim w Królestwie Scholandii.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Henryk K. hr. von Thorn-Leszczyński, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny