Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3606 [X]

Grodzisk, dnia 14 maja 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie powołania Herolda Książęcego Miasta Grodziska

§ 1.

Powołuję na urząd Herolda Książęcego Miasta Grodziska Pana PRZEMYSŁAWA GABRYSIAKA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny