Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 3610 [X]

Grodzisk, dnia 18 maja 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 553

o zmianie Ustawy o organizacji wymiaru sprawiedliwości (uchylony)

Art. 1.

W art. 8 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości nr 92 z dnia 2 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. skreśla się ust. 3 („W sprawach karnych Sąd Najwyższy orzeka większością co najmniej dwóch głosów."),
  2. ust. 4 („W innych sprawach podległych Wydziałowi Powszechnemu orzeka w składzie jednoosobowym.”) otrzymuje brzmienie: „W sprawach podległych Wydziałowi Powszechnemu Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednoosobowym”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie 5 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny