Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 3612 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 6 Ustawy Sejmu nr 88 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. zarządzam wybory do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji:

  1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 28 maja — 1 czerwca 2009 r.,
  2. Termin przewidziany na głosowanie: 2 — 4 czerwca 2009 r.,
  3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.sarmacja.org/kkw/,
  4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.sarmacja.org/wybory/,
  5. Liczba wybieranych posłów: 4,
  6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej:
    1. JKM Daniel Łukasz — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
    2. Prześwietny Henryk K. hr. von Thorn–Leszczyński — właściwy w sprawach podania do publicznej wiadomości, po upłynięciu terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur, uporządkowanych list wyborczych.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny