Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawnePostanowienia i zarządzenia, poz. 3615 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2009 r.

Decyzja Kanclerza nr 3/2009

w sprawie zaprzestania agregacji agencji prasowych na stronach internetowych Księstwa Sarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Kanclerza nr 1/2009 o Bramie Sarmackiej oraz publikacji materiałów na stronach internetowych Księstwa Sarmacji z dnia 13 stycznia 2009 r., w związku z podejrzeniem niezgodności z prawem publikowanych treści zaprzestaję agregacji na stronach internetowych Księstwa Sarmacji agencji prasowej Wieści (http://wiesci.sarmacja.org/) w godzinach 19.00-19:38 bieżącego dnia, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Agregacji artykułu opublikowanego w agencji prasowej, o której mowa w § 1, oznaczonego numerem identyfikacyjnym 422 zaprzestaje się bezterminowo.

(—) Jakub Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny