Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 3627 [X]

Grodzisk, dnia 25 maja 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 554

o ustanowieniu Orderu Korony (uchylony)

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Chcąc, w dniu święta Naszego Kraju, w sposób szczególny wynagrodzić Naszym poddanym wierność Nam, Naszej Koronie i Naszemu Księstwu oraz zasługi tych Szlachciców i Arystokratów Sarmackich, którzy odznaczają się, wyjątkowym umiłowaniem Ojczyzny, poświęceniem na rzecz budowy mocy, potęgi i zwartości wszystkich krajów będących pod Naszym panowaniem oraz nienaganną postawą wobec Suwerenów Naszego Kraju, postanowiliśmy ustanowić Order Korony jako najwyższe odznaczenie przyznawane w uznaniu wierności Koronie Sarmackiej oraz Narodowi i drugie odznaczenie cywilne Naszego Księstwa i całej Rzeczypospolitej.

Art. 1.

  1. Ustanawia się Order Korony jako najwyższe odznaczenie przyznawane za wierność Koronie i Narodowi oraz drugie cywilne odznaczenie państwowe Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
  2. Order Korony dzieli się na 3 klasy:
    1. Krzyż Wielki Orderu Korony z Gwiazdą,
    2. Krzyż Komandorski Orderu Korony,
    3. Krzyż Kawalerski Orderu Korony.
  3. Order Korony może być przyznany baronowi, wicehrabiemu, hrabiemu, markizowi i diukowi Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny