Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3628 [X]

Grodzisk, dnia 25 maja 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie nadania orderu Złotego Delfina Prezydenta Grodziska

§ 1.

Na podstawie art. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 3 nadaję order Złotego Delfina Prezydenta Grodziska, za znaczący wkład w rozwój i promocję Książęcego Miasta Grodziska, JKW PIOTROWI MIKOŁAJOWI.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny