Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3629 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2009 r.

Postanowienie Wojewody Koronnego

w sprawie cofnięcia pełnomocnictw oraz odwołania Ministrów (uchylony)

§ 1.

Wycofuję pełne pełnomocnictwa Pierwszemu Ministrowi, Panu HENRYKOWI K. mar. VON THORN–LESZCZYŃSKIEMU, w zakresie prerogatyw Wojewody Koronnego udzielone dnia 27 marca 2009 roku.

§ 2.

Na podstawie Statutu Terytorium Koronnego oraz Rozporządzenia Wojewody Koronnego o Rządzie Terytorium Koronnego

  1. odwołuję Pana Yaraeha Alejandro bar. Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau z urzędu Ministra Skarbu i Opieki Społecznej w związku z nieobecnością,
  2. odwołuję JKW PIOTRA MIKOŁAJA z urzędu Ministra Robót Publicznych w związku z nieobecnością,
  3. odwołuję Panią CALISTO mar. KAMI–CHOJNACKĄ z urząd Ministra Reformy Kartograficznej w związku z zakończeniem misji.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny