Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 3630 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania tytułów szlacheckich i arystokratycznych oraz orderów i odznaczeń państwowych

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 14–15 Konstytucji Księstwa Sarmacji, nadaję:

 1. JKW Piotrowi Mikołajowi — Krzyż Wielki Orderu św. Piotra,
 2. JKW Jakubowi Bakonyiemu — Krzyż Złoty Orderu Wolności
 3. Przemysławowi mar. Figiel — tytuł diuka,
 4. Krzysztofowi diukowi Koniasowi — Krzyż Złoty Orderu Wolności
 5. Michałowi diukowi Ł. — Krzyż Wielki Orderu św. Piotra,
 6. Piotrowi diukowi Hasselandzkiemu — Krzyż Srebrny Orderu Wolności
 7. Mariuszowi diukowi Magnuszewskiemu — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
 8. Matwiejowi diukowi Skarbnikowowi — Krzyż Zasługi,
 9. Tomaszowi mar. Chojnackiemu — Krzyż Brązowy Orderu Wolności
 10. Timiosowi mar. Kiechajasowi — Złoty Medal Zasługi,
 11. Bartoszowi mar. Staniszczakowi — Krzyż Zasługi z Liliami,
 12. Calisto hr. Kami–Chojnackiej — tytuł markizy,
 13. Henryk K. hr. von Thorn–Leszczyński — tytuł markiza oraz Krzyż Komandorski Orderu Korony,
 14. Michaelowi hr. von Lichtensteinowi — tytuł markiza,
 15. Dariuszowi hr. Makowskiemu — tytuł markiza
 16. Zbyszko hr. von Thorn–Browarczykowi — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
 17. Mateuszowi hr. Bartkowiakowi — Krzyż Zasługi z Liliami,
 18. Wiktorowi hr. Szpunarowi — Krzyż Zasługi z Liliami,
 19. Aaronowi v–hr. von Lichtenstein–Rozmanowi — Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 20. Bartoszowi v–hr. von Thorn–Mackiewiczowi — tytuł hrabiego,
 21. Maciejowi v–hr. Żmuda — tytuł hrabiego,
 22. Pawłowi v–hr. Szermińskiemu — Krzyż Brązowy orderu Wolności,
 23. v–hr. Accursius — Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 24. Karolinie bar. von Lichtenstein—Sobieszek — tytuł wicehrabiny,
 25. Annie bar. de Luna–Chojnackiej—Euskadi — Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 26. Krzysztofowi bar. Macakowi — Złoty Medal Zasługi,
 27. Mateuszowi bar. von Lichtenstein——Iontzowi — tytuł wicehrabiego,
 28. Mateuszowi bar. Suszek—Chojnackiemu — Złoty Medal Zasługi,
 29. Andrzejowi bar. Dzikowskiemu — tytuł wicehrabiego,
 30. Markowi bar. Lipa—Chojnackiemu — Krzyż Srebrny Orderu Wolności
 31. Marcinowi Komosińskiemu — Krzyż Brązowy Orderu Wolności
 32. Danielowi bar. von Staufenowi — tytuł wicehrabiego,
 33. Krzysztofowi bar. Czugale — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
 34. Edycie bar. Konias — Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 35. Marcelowi bar. Hansowi — tytuł wicehrabiego,
 36. Pavielowi bar. von Thorn–Browarczykowi — tytuł wicehrabiego,
 37. Piotrowi bar. von Thorn–Cetnarovichowi — tytuł wicehrabiego,
 38. Mariettcie bnt. Barbescu — tytuł baronessy,
 39. Szymonowi bnt. Nowickiemu — Srebrny Medal Zasługi,
 40. Bruthusowi bnt. Perunowi — tytuł barona,
 41. Bratumiłowi bnt. Nowakowi–Azoramath — tytuł barona,
 42. Stanisławowi bnt. Gertaldowi — tytuł barona,
 43. Yaraehowi bnt. Kami–Chojnacki–Euskadi la Taureau — tytuł barona,
 44. Michałowi Augustowi bnt. Staropodlaskiemu — tytuł barona,
 45. Guedesowi bnt. de Lima — Krzyż Zasługi z Liliami,
 46. Karolowi bnt. Khartoum — Krzyż Zasługi z Liliami,
 47. Mustafie kaw. Owskiemu — Złoty Medal Zasługi,
 48. Patrykowi Maria kaw. Szac — tytuł baroneta,
 49. Towaszowi kaw. Ku — tytuł baroneta,
 50. Michałowi kaw. Kami–Chojnackiemu–Euskadi–Kowalewskiemu — Złoty Medal Zasługi,
 51. Mateuszowi kaw. Kozłowskiemu — tytuł baroneta,
 52. Votusowi — tytuł kawalera,
 53. Tomaszowi Czunkiewiczowi — tytuł kawalera,
 54. Aristonowi z Chios — Krzyż Brązowy Orderu Wolności,
 55. Wojciechowi Hergemonowi — Krzyż Srebrny Orderu Wolności,
 56. Kornelowi Staniolowi — Krzyż Zasługi,
 57. Ivo Marijah Paranoja de Folvil—Arped — Medal Sapere Auso,
 58. Mateuszowi Karczewskiemu — Krzyż Srebrny Orderu Wolności,
 59. Andrzej Andrzejewski — Krzyż Zasługi z Liliami,
 60. Paweł Rutkowski — Krzyż Zasługi z Liliami,
 61. Jego Królewskiej Mości Piotrowi Abogardowi Scholandzkiemu — Order Przyjaźni i Współpracy,
 62. Jego Królewskiej Mości Patrickowi II — Order Przyjaźni i Współpracy,
 63. Jego Ekscelencji Marcinowi Landeckiemu — Order Przyjaźni i Współpracy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny