Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 364 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2006 r.

Decyzja Ministra Dziedzictwa Narodowego nr D/03/2006

w sprawie wsparcia środkami z dopłat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Dziedzictwa Narodowego nr 2 o wspieraniu prywatnych i publicznych inicjatyw kulturalnych i sportowych, na wniosek złożony przez p. Michała Yella postanawiam:

PRZYZNAĆ Panu Michałowi Yellowi reprezentującemu „In Real Ernest” dopłatę na dofinansowanie zadań w/w podmiotu.

USTALAM kwotę dopłaty w wysokości 100 libertów. Kwota będzie wypłacana w tygodniowych ratach po 10 libertów.

UZASADNIENIE:

POUCZENIE:

Zgodnie z art.8 Rozp. MDN nr 2:

  1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów albo porozumień o finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków z dopłat.
  2. Kontroli podlegają w szczególności:
    1. przebieg i sposób realizacji zadania;
    2. wykorzystanie środków z dopłat.
  3. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi informacji oraz efektów pracy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i oceny wykorzystania przyznanych środków.
  4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, niemożności przeprowadzenia kontroli lub w przypadku stwierdzenia wykorzystania środków z dopłat niezgodnie z przeznaczeniem możliwe jest cofnięcie środków z dopłat.

Zgodnie z art.5 ust.4 Rozp. MDN nr 2 wnioskodawca winien wskazać konto, na które ma zostać przelana dopłata.

ZAŁĄCZNIK:

Proszę o przyznanie dotacji w wysokości 100 libertów na działalność międzynarodowej gazety "In Real Ernest" wydawanej w 8 v-państwach. Przeznaczeniem wnioskowanej sumy jest wynagrodzenie dla moich dziennikarzy w Sarmacji oraz odciążenie mojego skromnego budżetu. Gazeta mieści się pod adresem http://www.sirgrabek.prv.pl/index.htm tam również można zobaczyć jaka ogromna popularnością cieszy się gazeta przez zamontowany licznik odwiedzin. Zwracam się również z pytaniem o możliwość stałej współpracy oraz częściowego pokrycia utrzymania pracowników z Księstwa Sarmacji. Gazeta "In Real Ernest" nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej o czym świadczy, że każdy numer jest bezpłatny. Utrzymujemy się z darowizn ludzi dobrej woli.

Z wyrazami szacunku:
Michał Yell

(—) Małgorzata s.d. Muzyk
Minister Dziedzictwa Narodowego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny