Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3649 [X]

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Cysosz Zenek.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Cysosz Zenek
Identyfikator: AC054
Realne dane:
 Data urodzenia: 21.12.1991
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania: Rabka Zdrój
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Nowy Kotwicz
				(Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-03-16 (80)

Od kiedy tylko zainteresowałem się mikronacjami trzy lata
temu, zawsze odwiedzałem Księstwo Sarmacji. W tym roku
postanowiłem zamieszczać w Rzeczpospolitej Sclavinii i
Trizondalu. Jednak teraz zdecydowanie wiem, że tak naprawdę
zamieszkałem w większej wspólnocie niż sam kraj koronny.
Mam świadomość, że powinienem zintegrować się z
wszystkimi Sarmatami. Chciałbym jednocześnie wnieść w
pełni swoją energię do Księstwa i dać coś innym. Co
prawda nie mam już wielu nowych i świeżych pomysłów,
jednak myślę, że mogę być przynajmniej zwykłym
obywatelem, ale przynajmniej sumiennym i wiernym. Po przeszło
ponad dwóch miesiącach spędzonych w Księstwie już wiem,
że odnalazłem mój nowy wirtualny dom. W tej chwili pragnę
już tylko stabilizacji, by móc się rozwinąć, kształcić
i zżyć z nową Ojczyzną. Mogę zapewnić, że jestem w
stanie wnieść wkład w rozwój Księstwa Sarmacji. I
właśnie dlatego wysyłam wniosek z uprzejmą prośbą o
nadanie mi Obywatelstwa Sarmackiego.

Cysosz Zenek

Adres IP: 83.29.214.182
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny