Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3650 [X]

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie Panu Pawłowi Piotrowi Strońskiemu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł "RaoooL" Stroński
Identyfikator: A7105
Realne dane:
 Data urodzenia: 04.07.1992
 Miejsce urodzenia: Jaworzno
 Miejsce zamieszkania: Chrzanów
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Zielnybor
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-05-10 (1123)

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Prośbę
swoją motywuję chęcią powrotu do aktywnego życia w swojej
v-ojczyźnie.
Jako obywatel KS będę starał się przywrócić Miastu
Zielnybor jego dawna świetność. Mam nadzieję wnieść
istotny wkład w rozwój Zjednoczonej Teutonii, jak i całego
Księstwa Sarmacji. Zamierzam również wspierać rozwój
v-sportu.

W Marchii Teutońskiej zamieszkałem po raz pierwszy 10 maja
2006 roku. Pełniłem tam obowiązku burmistrza Zielnyboru.
W trakcie urzędowania udało mi się stworzyć w Mieście
stadion sportowy "Arena auf Zielny" (ZIE0035). Jestem
przywiązanym do Teutonii członkiem rodu Cesarskiego.
Będę znów pracował ku chwale ojczyzny!


Stroński

Adres IP: 85.198.226.41
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10

z upoważnienia Księcia
(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny