Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 3655 [X]

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 554

o przywróceniu funkcjonowania organu stanowiącego Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

Przedłuża się kadencję Senatu Marchii Teutońskiej, rozpoczętą przez Obwieszczenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 155/2009 z dnia 8 lutego 2009 r. do dnia 7 czerwca 2009 r. włącznie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny