Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3657 [X]

Grodzisk, dnia 7 czerwca 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 555

o inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii (uchylony)

Akt Hołdu Króla Nowej Teutonii

W imię Wandy!

My, Łukasz August, Król Nowej Teutonii, Książę Awii i Slavii, II Książę Teutończyków, Pan w Złotym Grodzie i Suweren Galadii, Rheinlandu, Sangrii, Surwinii i Weyru-Bendenu, mając na uwadze dobro Naszych poddanych w Królestwie Nowej Teutonii, przyjmujemy zwierzchnictwo Daniela Łukasza — księcia Sarmacji, króla Baridasu, pana w Grodzisku i suwerena Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża — Jego dziedziców i następców. Przeto składając w obliczu Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych przysięgę na wierność Księciu Sarmacji, Jego Księstwu oraz Prawom Sarmackim, a we wszystkich naszych czynach przysięgamy dobrem naszej nowej Ojczyzny się kierować. Wszystkich poddanych Naszych od danych Nam przysiąg zwalniamy i zwracamy się do nich, jako do dawnych wasalów Naszych, aby za Naszym przykładem przysięgę wierności Najjaśniejszemu Księstwu Sarmacji uczynili. Tak mi dopomóż Wanda i Mirth zawsze dziewica.

(—) Łukasz August.

Akt Inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii

My, Daniel Łukasz, z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Postanowiliśmy życzeniu Łukasza Augusta, króla Nowej Teutonii się przychylić, a to ziemie Nowej Teutonii do Sarmacji przyłączyć. Przeto w obecności panów całego Naszego Księstwa mianujemy Łukasza Augusta królem Teutonii i polecamy Mu sprawiedliwie otoczyć opieką obywateli sarmackich i teutońskich w Królestwie Naszego Księstwa.

Primo:

Przyłącza się ziemie Królestwa Nowej Teutonii do Księstwa Sarmacji, oraz włącza się je w obszar Królestwa Teutonii.

Secundo:

Przyjmujemy w poczet obywateli Naszego Księstwa Jego Cesarską Wysokość Jakoba, Jego Królewską Mość Łukasza Augusta, Panów Horusa, Hugona de Danvel i Roana Łuryxa oraz zobowiązujemy ich do uczynienia przysięgi Naszemu Księstwu takiej, jaką określa prawo Naszego Księstwa.

Tertio:

Jako, że ziemie Nowej Teutonii do Sarmacji przyłączamy, życzeniem Naszym jest również nadać Naszym nowym poddanym je zamieszkującym walutę Naszego Państwa. Dlatego za każde 1 goldenów posiadanych przez Naszych nowych poddanych przyznajemy im 2 liberty sarmackie.

Dano w Pałacu w Naszym Mieście Grodzisku, dnia siódmego czerwca Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiątego.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny