Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3674 [X]

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podst. art. 8 ust. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 4 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 13 czerwca 2009 r. powołuję Pana MICHAŁA diuka Ł. na urząd Kanclerza.

§ 2.

Na wniosek Kanclerza, Pana MICHAŁA diuka Ł., powołuję:

  1. Pana HENRYKA K. mar. VON THORN-LESZCZYŃSKIEGO na urząd Podkanclerzego,
  2. Pana PATRYKA MARIĘ bnt. SZACA na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego,
  3. Pana KRZYSZTOFA diuka KONIASA na urząd Ministra Infrastruktury,
  4. Jego Książęcą Wysokość PIOTRA MIKOŁAJA na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana MATEUSZA v-hr. von LICHTENSTEIN-IONTZA na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana MICHAELA mar. VON LICHTENSTEINA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny