Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3679 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Pietro Mancini.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Pietro Mancini
Identyfikator: AC953
Realne dane:
 Data urodzenia: 11-11-1994
 Miejsce urodzenia: Krapkowice
 Miejsce zamieszkania: Opole
Wirtualne miejsce zamieszkania: Książęce Miasto Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2009-01-31 (132)

Wasza Książęca Mość!

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Sarmacji, ponieważ wierzę
, że w tym kraju czeka na mnie godna przyszłość. W
poprzednim miejscu mojego zamieszkania, czyli Rotrii, tej
przyszłości nie było. Chciałbym tutaj rozwinąć moje
zainteresowania takie jak polityka, filozofia. Wiem, że tylko
tutaj jest to możliwe i dlatego proszę o obywatelstwo
sarmackie. Informuję także, że zrzekłem się obywatelstwa
rotryjskiego i skarlandzkiego.
Linki są tego potwierdzeniem :
http://rotria.boo.pl/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=281
http://skarland.fora24.pl/zrzeknicie-si-vt10.html

Z poważaniem
Pietro Mancini


Pietro Mancini

Adres IP: 89.76.237.71
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny