Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3688 [X]

Grodzisk, dnia 19 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o Premierze Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1.

Premier Terytorium Koronnego, zwany dalej „Premierem”, wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Wojewody Koronnego, z wyłączeniem:

  1. ustanawiania i znoszenia odznaczeń Terytorium Koronnego,
  2. nadawania i pozbawiania odznaczeń Terytorium Koronnego,
  3. zasiadania w Sejmiku Wojewódzkim z prawem głosu,
  4. zmiany lub uchylania niniejszego rozporządzenia.

Art. 2.

Premier jest wybierany w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres trzech miesięcy. Szczegóły określi odrębne rozporządzenie Wojewody Koronnego.

Art. 3.

Premier obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania według następującej roty: "Ślubuję, że mając zawsze na uwadze pomyślność mieszkańców Terytorium Koronnego będę wypełniał powierzone mi obowiązki wedle swoich najlepszych możliwości”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 4.

  1. Pierwszego Premiera mianuje Wojewoda Koronny, na okres do dnia 1 września 2009 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2009 roku.
  3. Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny