Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneRankingi miejscowości, poz. 3690 [X]

Grodzisk, dnia 20 czerwca 2009 r.

Obwieszczenie Ministra Samorządu Terytorialnego

o wynikach rankingu miejscowości

W rankingu miejscowości przeprowadzonym w dniach 18-20 czerwca 2009 r. poniższe miejscowości uzyskały następującą liczbę punktów:

 1. Grodzisk – 622
 2. Srebrny Róg – 309
 3. Czarnolas – 432
 4. Fer – 95
 5. Nadzieja – 340
 6. Rottera – 143
 7. Almera – 134
 8. Nowy Kotwicz – 182
 9. Margon – 377
 10. Merida – 336

Miejscowości niewymienione otrzymały liczbę punktów równą zero, w związku z brakiem jednego lub więcej elementów obowiązkowych serwisu internetowego, wyszczególnionych w rozporządzeniu z 14 czerwca 2009 r.

Wszystkie miejscowości ocenione na więcej niż zero punktów spełniły pierwszy ustawowy warunek dla uzyskania statusu miejscowości kwalifikowanej, to jest ostatnią wiadomość w dziale aktualności serwisu internetowego opublikowaną nie później niż 6 czerwca 2009 r. (nie starszą niż 14 dni).

Drugim warunkiem było uzyskanie ponad 40% punktów najwyżej ocenionej miejscowości. W tym przypadku był to Grodzisk, 40% jego punktów wynosiło 248,8 punktów. Warunek ten został spełniony przez poniższe miejscowości:

 1. Grodzisk – 622
 2. Czarnolas – 432
 3. Margon – 377
 4. Nadzieja – 340
 5. Merida – 336
 6. Srebrny Róg – 309.

Szczegółowe wyniki rankingu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.sarmacja.org/pobierz.php?id=59.

* * *

Po korekcie — uwzględnieniu powstania i aktualizacji Instytutu Kultury Rzeczypospolitej — miasto Rottera uzyskało 218 punktów (o 75 punktów więcej). Informacja ta nie jest uwzględniona w szczegółowych wynikach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

(—) Piotr Mikołaj, Minister Samorządu Terytorialnego

Członkowie komisji ds. oceny inicjatyw:
(-) Michał diuk Ł., Wojewoda Koronny,
(-) Łukasz August, Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny