Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 3696 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2009 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie odwołania Herolda Książęcego Miasta Grodziska

§ 1.

Odwołuję Pana PRZEMYSŁAWA GABRYSIAKA z urzędu Herolda Książęcego Miasta Grodziska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny