Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 370 [X]

Unisławów, dnia 7 kwietnia 2006 r.

Rozkaz Księcia Sarmacji

o upoważnieniu do wydawania niektórych rozkazów

§ 1.

Upoważniam Hetmana Wielkiego do wydawania rozkazów w sprawach:

  1. powoływania i odwoływania dowódców rodzajów KSZ,
  2. mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów.

§ 2.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny