Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3702 [X]

Grodzisk, dnia 30 czerwca 2009 r.

Umowa Pomiędzy Rządem Jego Książęcej Mości a Televizją Rzeczpospolita

o współpracy

§ 1.

Księstw Sarmacji zapewnia sponsorowanie kwotą 12 500 libertów każdego opublikowanego wydania "Wydarzeń" o długości nie krótszej niż 5 minut, z zastrzeżeniem, że długość informacji o wydarzeniach z Księstwa Sarmacji przekracza 1/3 długości wydania oraz kwotą 2000 libertów dodania kilkusekundowego przerywnika-reklamy programu realizowanego przez Rząd Jego Książęcej Mości.

§ 2.

  1. Televizja Rzeczpospolita zapewnia możliwość dodania jednego kilusekundowego przerywnika w wydaniu "Wydarzeń".
  2. Televizja Rzeczpospolita zobowiązuje się do przedstawienia informacji o przedsięwzięciach wykonanych przez Rząd Jego Książęcej Mości - dostarczonych w ramach powyższej umowy.

§ 3.

Umowa nie obliguje Televizji Rzeczpospolita do komentowania w określony sposób przedsięwzięć realizowanych przez Rząd Jego Książęcej Mości.

Michał diuk Ł.

(—)Tomasz kaw. Czunkiewicz
Członek Redakcji Naczelnej Televizji Rzeczpospolita

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny