Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 3714 [X]

Grodzisk, dnia 4 lipca 2009 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sędziów Sądu Najwyższego

§ 1.

Na podst. art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz Uchwały Izby Senatorskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2009 r. powołuję na sędziów Sądu Najwyższego:

  1. Jaśnie Oświeconego Przemysława diuka Figiel,
  2. Pana Aristona z Chios.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Bartosz hrabia von Thorn–Mackiewicz,
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny