Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3727 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Jan Dmowski y Potocki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
, _ .
\_|_/
//|\\
/`\

W N I O S E K O N A D A N I E O B Y W A T E L S T W A
K S I Ę S T W A S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 lipca 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jan Dmowski y Potocki
Identyfikator: A9884
Realne dane:
Data urodzenia: 12.09.1990
Miejsce urodzenia: Rabka-Zdrój
Miejsce zamieszkania: Kraków
Wirtualne miejsce zamieszkania: Miasto Nowy Kotwicz
(Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-11-15 (601)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne nadanie mi
obywatelstwa Sarmackiego. Zostało mi ono odebrane ponieważ
przez dłuższy czas nie okazywałem żadnej obecności.
Jednak w tym czasie miałem poważne problemy zdrowotne,
które w końcu doprowadziły do operacji serca. Staram się
powrócić, brać czynny udział w życiu Rzeczpospolitej
Sclavinii i Trizondalu.

Z uszanowaniem

Jan Dmowski y Potocki

Adres IP: 89.74.139.12
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny