Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3737 [X]

Grodzisk, dnia 13 lipca 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o urzędzie Wiceprezesa Rady Ministrów (uchylony)

Art. 1.

Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Prezesa Rady Ministrów podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału kompetencji, obowiązków i zadań.

Art. 2.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów zostaje powołany Pan KRZYSZTOF CZUGAŁA.

(-) Mateusz Kozłowski,
Premier Terytorium Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny