Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2009, poz. 3740 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2009 r.

Postanowienie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie odwołania podsekretarza stanu

§ 1.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Kanclerza nr 21/2008 o podsekretarzach stanu z dnia 5 listopada 2008 r. odwołuję Pana Jakuba hrabiego Bakonyi z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr hr. von Thorn-Cetnarovich,
Minister Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny